Naar inhoud Naar navigatie

Consultatieteam Seksualiteit & Hulpverlening

Het Consultatieteam Seksualiteit & Hulpverlening is er voor mensen met een verstandelijke beperking die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik. Iedere belanghebbende, dus ook de hulpverlener of familie, kan een beroep doen op de deskundigheid van het team. Het team geeft advies, maar ook voorlichting over het voorkomen van seksueel misbruik.
 
Met welk soort vragen kun je bij het consultatieteam terecht?
Het Consultatieteam Seksualiteit & Hulpverlening kan bij heel veel verschillende vragen en problemen adviseren. Hieronder staan een paar voorbeelden van vragen:
  •  Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Ik heb iets gehoord of gezien, welke vervolgstappen kan ik ondernemen?
  • Ik heb ernstige vermoedens van seksueel misbruik, moet ik melding maken bij de politie of moet ik aangifte doen aangifte?
  • Hoe wordt de begeleiding/hulpverlening op gang gebracht voor het slachtoffer, voor het gezin en andere betrokkenen? Wat gebeurt er met de pleger?
  • Hoe kun je de veiligheid bewerkstelligen van het slachtoffer?
  • Is er misschien therapie nodig voor de betrokkene en welke vorm? Waar is die te vinden?
  • Hoe kun je herhaling voorkomen in de toekomst?
  • Hebben we de goede stappen gezet, hebben we niets over het hoofd gezien?
Het consultatieteam is te bereiken via het algemene nummer van MEE Twente: 074 255 9300. Vraag naar de co÷rdinator van het consultatieteam.